Les 6.1 Voorbereiding tekenplaat

Les Progress:

Oké, we gaan beginnen! Voordat we starten, geef ik je nog wat informatie.

Lesdoel

In deze les verzamel je onderwerpen over je dag en schrijf en schets je ze op post-its, zodat je aan het einde een globale weergave hebt van je dag.

De voorbereiding

Deze les is bedoeld om lekker actief aan de slag te gaan. We gaan brainstormen en de scrumtechniek toepassen om ons voor te bereiden op onze tekenplaat. In de video laat ik kort zien hoe ik brainstorm en de post-its gebruik.

Hier de foto’s in de video:

Nu ga jij aan de slag. Heb je jouw woorden en schetsen klaarliggen? Weet je ook al welke indeling je gaat maken? Als dat helder is, begin dan met het maken van een globale opzet met de gele post-its. Of gebruik de mindmap om je ideeën te ordenen. Wanneer dat klaar is, ga dan door naar les 2.