Les 8.2 Vakjargon

Les Progress:

In deze les ga je visuals tekenen die aansluiten bij jouw vakjargon.

Lesdoel

We gaan van algemeen naar specifiek en richten ons nu op het tekenen van visuals die relevant zijn voor jouw bedrijfstak. Dit omvat afbeeldingen die betrekking hebben op het bedrijf of de organisatie in het algemeen, evenals specifieke afbeeldingen die relevant zijn voor jouw werk.

Na deze les heb je afbeeldingen verzameld, gecategoriseerd en geschetst die aansluiten bij jouw beroep.

De opdracht

Het verzamelen van begrippen doe je dus door te gaan brainstormen door gebruik te maken van de scrum techniek die ik in les 6.1 voordeed. Neem hiervoor 10 – 15 minuten de tijd voor.

Natuurlijk mag je ook een mindmap/woordspin maken. Begin met een centraal punt middenin. En teken vier of meer lijnen naar buiten toe. Elk van die lijnen krijgt een onderwerp. En elk thema krijgt takken met woorden die jij op het eerste papier hebt geschreven. Zie jij bij het schrijven al een paar plaatjes voor je? Teken die dan in het klein op je blad. Zo vergeet je die plaatjes niet meer.

In mijn video leg ik uit hoe wij dat verzamelen en categoriseren gaan aanpakken.

Als je klaar bent met je mindmap of groepjes post-its, ga dan tekenen. Zoek eventueel op internet naar voorbeelden. Neem hiervoor de tijd, want het hoeft echt niet vanavond af te zijn.